• Debreceni Református Kollégium Óvodája

    Debreceni Református Kollégium Óvodája

  • Kék Duna Óvoda - Gönyű

    Kék Duna Óvoda - Gönyű

  • Mesevár Óvoda - Paks

    Mesevár Óvoda - Paks

Az egyesület alapítói Zilahi Józsefné, Stöckert Károlyné és azok az óvodapedagógusok, akik a 90-es évek elején felismerték azt, hogy a gyermekkornak jobban megfelel az időtlenség, folyamatosság: a játék és mese varázslatában élés. A pedagógiai rendszerváltás idején az ország minden részéből csatlakoztak óvónők az Óvodai nevelés játékkal, mesével program kipróbálásához, a tapasztalatok összegyűjtéséhez. A közös munka, rendszeres találkozások, személyes kapcsolatok nélkül nem jöhetett volna létre, így az egykori baráti társaság egyesületté alakult. A Játékkal, Mesével Nevelő Óvónők Egyesülete 1998.02.23-án került bejegyzésre az akkori székhelyén, 9400 Sopron, Ferenczi J. utca 5. címen. Az egyesület célja: a 13761996.(VII.28.) Kormányrendeletben az óvodai nevelés alapprogramjának megfelelő választhatónak minősített Óvodai nevelés játékkal, mesével óvodai nevelési program terjesztése Magyarországon és a határainkon túl élő magyar óvodapedagógusok körében. Az érdeklődő óvónők, és tanítók részére szakmai továbbképzések szervezése, ehhez bázisóvodák kialakítása. Tapasztalatcserék szervezése, a program szerint dolgozó pedagógusok részére. Szakirodalmi anyag ajánlása és rendelkezésre bocsátása önképzés céljából. Országos szakmai találkozó szervezése az egyesületi tagok részvételével.

A Soproni Óvónőképző Főiskola volt a bölcsője az Óvodai nevelés játékkal, mesével óvodai nevelési programnak, hiszen itt tanított Zilahi Józsefné és Stöckert Károlyné, akik a program alkotói. Az egyesület székhelye is ezért került Sopronba. Az évek során a kedvezőbb földrajzi elhelyezkedés miatt és a Dunakeszin működő aktív óvónői gárdának köszönhetően helyeztük át az egyesület székhelyét Dunakeszire.

Szívesen fogadjuk sorainkban azokat a tapasztalt és pályakezdő óvodapedagógusokat, akik elfogadják egyesületünk céljait és a pedagógiai kódexünket:

„A játék a mese a felnőtt részéről szeretet megnyilvánulás, a gyermeknek életközeg, kapcsolatkereső,- fenntartó jelrendszer. …Terved legyen laza, rugalmas, kitöltésre váró keret, amelyben bőven beleférnek a rögtönzések, a váratlan ötletek, gyermeki kívánságok. Ne csinálj tanítási helyzeteket! A játék apró fogásaira azonban mutass mintákat. Magad is tanulj meg újra játszani. A képzelet, derű, a helyzetek enyhén humoros érzékeltetése, a mozgásos és kézbeli ügyesség megóv az életidegen megoldásoktól. tanulj meg figyelni és várni. örömmel ismételni egy-egy jól bevált játékot, mesét. Folyamatosságot, rugalmasságot, spontaneitást vigyél a nevelési folyamatba… Ne siess, ne aggodalmaskodj! Ne gondold, hogy a gyermekek csak az által fejlődnek és növekednek, amit te teszel velük.”

Bosnyák Zoltánné

Egyesületi Elnök

 

Tetejére